Villkor

Företaget som hanterar denna webbsida är SC TERMOFARC TECHNOLOGIES SRL, registrerat i det rumänska handelsregistret med nummer J08 / 1047/2014, med CUI RO33399146 hädanefter kallat “företag”.

Nedan kallad “användare”, detta är varje fysisk eller juridisk person som använder denna webbplats i syfte att informera sig själv eller för att köpa produkter som marknadsförs via den. Användaren kan endast använda denna webbsida om han accepterar och respekterar villkoren. Användarens bläddring och användning av denna webbsida representerar hans samtycke utan begränsningar eller reservationer av de nuvarande villkoren.

Denna text representerar företagets kunskap och skyldighet att följa den gällande lagstiftningen i Europa och Rumänien.

Genom att behärska de bestämmelser som nämns i villkoren, erkänner och tar användaren på sig konsekvenserna av att de nämnda bestämmelserna inte följs. För eventuella frågor angående villkoren står företaget till ditt förfogande under det arbetsschema som nämns på produktsidorna.

För aviseringar, använd kontaktuppgifterna på denna webbsida på kontaktsidan.